USEDSHOPAUTO

เอกสารประกอบการซื้อขาย และจัดไฟแนนซ์รถยนต์

฿5000.00
"ฟรีดาวน์" "แถมฟรี warranty package 2 ปี"
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
 • หมวดหมู่ : รายการรถยนต์มือสอง
 • รหัสสินค้า : 766815

รายละเอียดสินค้า เอกสารประกอบการซื้อขาย และจัดไฟแนนซ์รถยนต์

  เอกสารของเจ้าของรถประกอบการขายรถยนต์

 นิติบุคคลขายรถ

 1.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 3 ใบ

 2.สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ 3 ใบ

 3.หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด

 4.ใบโอน

 5.ใบมอบอำนาจ 3 ใบ

 6.ใบรับมอบอำนาจ 1 ใบ(กรณีติดไฟแนนซ์อยู่)

 7.สมุดคู่มือจดทะเบียน(เล่มทะเบียน)

 8.สมุดคู่มือการใช้รถ

 9.สมุดบุ๊คเซอร์วิส

 10.กุญแจสำรอง

 11.กรมธรรม์ประกันภัย

 12.ใบขับขี่(กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)

 13.ใบเสร็จรับเงิน

 14.ใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษี

 15.ตราประทับของบริษัท

 ***เอกสารตามรายการข้างต้นนี้ใช้ในกรณีไม่ติดไฟแนนซ์แล้ว

 หากว่าติดไฟแนนซ์ต้องเพิ่มเอกสารอีกดังนี้***

 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

 3.ใบโอน(เซ็นต์ผูรับโอน)

 4.ใบมอบอำนาจ 1 ใบ

 5.ใบรับมอบอำนาจ 1 ใบ

 6.สัญญาเช่าซื้อ

  บุคคลขายรถ

 1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ

 3.สมุดคู่มือจดทะเบียน(เล่มทะเบียน)

 4.สมุดคู่มือการใช้รถ

 5.สมุดบุ๊คเซอร์วิส

 6.กุญแจสำรอง

 7.กรมธรรม์ประกันภัย

 8.ใบขับขี่(กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)

 9.ใบโอน 1 ใบ

 10.ใบมอบอำนาจ 3 ใบ

 ***เอกสารตามรายการข้างต้นนี้ใช้ในกรณีไม่ติดไฟแนนซ์แล้ว

 หากว่าติดไฟแนนซ์ต้องเพิ่มเอกสารอีกดังนี้***

 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

 3.ใบโอน(เซ็นต์ผูรับโอน)

 4.ใบมอบอำนาจ 1 ใบ

 5.ใบรับมอบอำนาจ 1 ใบ

 6.สัญญาเช่าซื้อ


  คนต่างชาติขายรถ

 1.สำเนาบัตรพาสปอร์ต 3 ใบ

 2. Visa ไม่หมดอายุเหลือพอทำเรื่องปิดบ/ช (กรณีติดไฟแนนซ์)และโอนได้

 3.สมุดคู่มือจดทะเบียน(เล่มทะเบียน)

 4.สมุดคู่มือการใช้รถ

 5.สมุดบุ๊คเซอร์วิส

 6.กุญแจสำรอง

 7.กรมธรรม์ประกันภัย

 8.ใบขับขี่(กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)

 9.ใบโอน 1 ใบ

 10.ใบมอบอำนาจ 3 ใบ

 ***เอกสารตามรายการข้างต้นนี้ใช้ในกรณีไม่ติดไฟแนนซ์แล้ว

หากว่าติดไฟแนนซ์ต้องเพิ่มเอกสารอีกดังนี้***

 1.สำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ
 2.ใบโอน(เซ็นต์ผูรับโอน)
 3.ใบมอบอำนาจ 1 ใบ
 4.ใบรับมอบอำนาจ 1 ใบ
 5.สัญญาเช่าซื้อ

  เอกสารประกอบของผู้รับโอนรถยนต์ที่เป็นนิติบุคคล 
และหรือบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ
 1.แบบคำขอโอน เซ็นต์ชื่อ และประทับตราในตำแหน่งผู้รับโอน(มี 2 ตำแหน่ง) 
 2.ใบมอบอำนาจ เซ็นต์ชื่อ และประทับตราในตำแหน่งผู้มอบอำนาจ
 3.หนังสือจดทะเบียนบริษัท เซ็นต์ชื่อ และประทับตรารับรองเอกสาร
 4.บัตรประชาชน ,หรือพาสปอร์ต ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5.วีซ่า(กรณีชาวต่างชาติ)
 6.work permit(กรณีชาวต่างชาติ)
 7.ทะเบียนบ้าน ,หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่(กรณีชาวต่างชาติ)
 ***เอกสาร 5-6-7 เซ็นต์ชื่อรับรองเอกสาร ไม่ต้องประทับตรา***

  ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น สำหรับการซื้อรถแบบจัดไฟแนนซ์

 1.เงินดาวน์
 2.เบี้ยประกันภัย
 3.ค่าโอน
 4.ค่าดำเนินการจ้ดไฟแนนซ์

 คำนวณยอดจัดไฟแนนซ์เบื้องต้น

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 นิติบุคคลเช่าซื้อ
  
 ผู้เช่าซื้อ 
 1.หนังสือรับรองบริษัท หรือนิติบุคคลฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 
 และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ 3 ชุด
 2.บุ๊คแบ้งค์ หรือstatement ย้อนหลัง 6 เดือน
 3.ภพ.20
 4.แผนที่ที่ตั้งบริษัท
 5.ตราประทับ
 ผู้ค้ำ
 1.สำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 2.บุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
 3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน(ปัจจุบัน)
 4.หนังสือจดทะเบียนร้านค้า หรือบริษัท(กรณีเจ้าของกิจการ)
 5.สัญญาเช่าร้านค้า
 6.แผนที่บ้านพักอาศัยปัจจุบัน
 7.แผนที่ที่ทำงาน
 8.งบดุลฯบริษัท
 9.ภพ.20
  บุคคลเช่าซื้อ
 ผู้เช่าซื้อ
 1สำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 2.บุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
 3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน(ปัจจุบัน)
 4.หนังสือจดทะเบียนร้านค้า หรือบริษัท(กรณีเจ้าของกิจการ)
 5.สัญญาเช่าร้านค้า
 6.แผนที่บ้านพักอาศัยปัจจุบัน
 7.แผนที่ที่ทำงาน
 8.งบดุลฯบริษัท
 9.ภพ.20
 ผู้ค้ำ
 1.สำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 2.บุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน
 3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน(ปัจจุบัน)
 4.หนังสือจดทะเบียนร้านค้า หรือบริษัท(กรณีเจ้าของกิจการ)
 5.สัญญาเช่าร้านค้า
 6.แผนที่บ้านพักอาศัยปัจจุบัน
 7.แผนที่ที่ทำงาน
 8.งบดุลฯบริษัท
 9.ภพ.20

ชมรถจริงและทดลองขับได้ที่ 
  •  USEDSHOPAUTO 


    ใกล้พาราไดซ์ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

    ติดต่อ Tel : 081-6442186

    และ Line id : @usedshopauto


    Update รถเข้าใหม่ทุกวันได้ที่ : @zasbyusedshopauto

    facebook page zelectedautostore

    

    ที่ยูสด์ช็อปออโต้ "รถสวย ไม่เสี่ยง"


    "เราคืนเงิน 100 % หากมีการชนหนัก

    ปรับไมล์ หรือจมน้ำมาก่อน"

 •  #จัดไฟแนนซ์ #เอกสารซื้อขายรถ #fเช่าซื้อรถยนต์  #zelectedautostore #ยูสด์ช็อปออโต้   #usedshopauto #รถมือสอง #รถสวยสภาพดี

 • สินค้าที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการซื้อขาย และจัดไฟแนนซ์รถยนต์